naar projecten pagina naar download pagina naar beginpagina naar pagina bureau
CV in woorden
LinkedIn profiel
Hendrik Marten Koolma

9 januari 1960

Den Haag

Lagere school in Bodegraven 1966-1972

Praktijkinzicht door spelen op bouwplaatsen

menu
Gymnasium-B

Christelijk Lyceum

Alphen aan den Rijn

1972-1978

Van uitgesproken Beta-klant in de brugklas geleidelijk meer belangstelling voor schrijven en lezen.

menu
Correctiewerk boek Projectmanagement tbv 2e druk 1980

Vader Albert Koolma is mede-auteur geweest van dit eerste standaardwerk in Nederland. Bijv. Twijnstra Gudde refereert nu nog naar dit boek.

De illustratie van dit boek is verwerkt in de huisstijl van Rik Koolma.

De segmenten en schijven staan in het boek voor de factoren die van invloed zijn op de productiviteit van organisaties.

menu
ir.

TH Delft afdeling Bouwkunde

Architectuur en Volkshuisvesting

Eerste jaren opgeleid als ontwerper. Met afstuderen omgeschakeld naar onderzoek.

Afgestudeerd 1985 met publicatie in 1988 uitg. Delfste Universitaire Pers (DUP)

In onderzoek o.a. betrokken Woningbedrijf Rotterdam en Wbv De Combinatie

menu
Contract onderzoek RIW Instituut voor Volkshuivestings-onderzoek TU Delft 1985-1986

Mede onderzoeker/ auteur Trendstudie tbv mininisterie van VROM DUP 1987

Redact

menu
TU Eindhoven promotieplaats Informatievoorziening woningbeheer

1986-1988

Diverse publicaties en ook contractonderzoek voor ministerie van VROM mbt Particuliere Woningverbetering. Vanwege aanvaarden volgende functie niet afgerond met proefschrift.

Docent / begeleider afstudeerders woningbeheer

menu
Secretariaat landelijk Platform Gemeentelijke Woningbedrijven (onder vlag VNG/Gemeentelijk Woningbedrijf Rotterdam)

1988-1990

tevens beleidsmedewerker Gemeentelijk Woningbedrijf Rotterdam

Betrokken bij onderhandelingen met ministerie van VROM / staatsseceratis Heerma over privatisering van de Gemeentelijke Woningbedrijven.

Lobbywerk via Raad voor de Volkshuisvesting.

Organisatie van congres over gemeentelijke toegelaten instelling (GTI)

Gastcollege Erasmus Universiteit (engels)

Projectgroep eerste bedrijfsplan Woningbedrijf Rotterdam (De Omslag)

Overleg met gemeente Rotterdam over herfinancieringsbaten en financiele meerjaren raming bij bedrijfsplan Woningbedrijf.

menu
medewerker toezicht Woningcorporaties gemeente Rotterdam

1990-1991

Contacten met Rotterdamse Woningcorporaties.

Intern project informatieraster prestatie afspraken

menu
senior consultant Kolpron Consultants Rotterdam

1991-1995

Inspecties bij woningcorporaties in opdracht van ministerie van VROM

Bedrijfsplan Woningbedrijf Amsterdam

Volkshuisvestingsplan gemeente Utrecht

Berekeningen en modelontwikkeling ten behoeve van bruteringen

Discussiegroep Brutering NIROV

Programmacommissie Geoplan

cursusleider Geoplancursus Volkshuisvestingsplannen

Herstructurering woonwijken in Groningen en Utrecht

Calculaties sanering van landelijk werkzame NWI

Cursussen aan ambtenaren en politici in Hongarije

Grondexploitatie bedrijfsterreinen

Financieringsconstructies woningcorporaties

Cursusleider bij in-huis training Arthur Andersen

menu
lid Raad van Beheer Woonvereniging De Samenwerking Spijkenisse

1994-1995

wnd. penningmeester, onder meer betrokken bij meerjarenramingen en probleem met brutering van woningcorporaties in groeikernen
menu
zelfstandig adviseur Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling

vanaf mei 1995

Rotterdam, kamer van koophandel 24.256.151

e-mail bericht opstellen
menu
welzijn en zorg

lid Clientenraad SWO, welzijnskoepel Overschie

1997-2000

sanering en financiele ontvlechting van kinderopvang

selectie nieuwe directeur

onderwijs

bestuur Vereniging voor Protestansts Christerlijk Primair Onderwijs Rotterdam / Schiedam

vanaf 1998

Vereniging bestrijkt 8 scholen en 12 locaties. Projecten bestuurlijke herstructurering, instellen bovenschools management, omvorming naar stichting en communicatiebeleid

Schoolgebonden bestuurslid Van der Boomschool Rotterdam Overschie

lid Verkeersbrigade (gecertificeerd door burg. A. Peper)

voorzieningen wijkeconomie

interimbestuur Ondernemend Overschie

vanaf 2000

Visie ontwikkeling met ondernemers via sessies

Woordvoerder bij onderhandelingen met deelgemeente en gemeentelijke diensten

menu
vrije tijd/prive samen met Karin van Dreven ouders van Marieke, Gijs en Sophie (1991, 1993 en 1996)
muziek
tuinder in de Krimpenerwaard ingeschreven bij ministerie van Landbouw
beheer van houtwallen en hoge stam fruitbomen
menu