naar projecten pagina naar beginpagina naar pagina bureau naar CV in beeld
bestanden beschrijving bestanden
vrij te gebruiken
demonstratie of download
Proefschrift

Faculteit Sociale Wetenschappen, Afdeling Bestuur en Organisatie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Promotor: prof. dhr. F. Fleurke en dhr. A. van Montfort.
Het proefschrift is met goed gevolg verdedigd op 15 januari 2009.
Het proefschrift draagt de titel 'Verhalen en Prestaties - een onderzoek naar het gedrag van woningcorporaties', is uitgebracht in eigen beheer onder het ISBN nummer
978 90 8659 273 9. Verzoek tot informatie over het proefschrift en een eventuele bestelling à 50 euro kunnen geadresseerd worden aan rik.koolma@planet.nl

:

Volledig proefschrift

Samenvatting proefschrift

Achterflaptekst

Inleiding bij verdediging

Toelichting op 1 A4'tje

Reader proefschrift

Lezing investeringsbeleid

Lezing maatschappelijk ondernemen

Transacties in Control

Instrument waarmee woningcorporaties en andere publieke instellingen hun vastgoed- en grondtransacties kunnen verantwoorden, bijvoorbeeld in hun jaarrekening. De transactiegegevens van de instelling worden geleverd door het Kadaster. Het instrument gaat na of de transacties vallen binnen de gekozen beleidsgrenzen.

Concept en uitwerking corporaties

Concept en uitwerking overige instellingen

Voorbeeld rapportage

Voorbeeld specificatie transacties

Quick scan databasemodel CONTINUO

Het model is bedoeld voor corporaties en organisaties die onderhandelingen voeren met corporaties over de uitvoering van projecten en gebiedsontwikkeling. Het is gericht op het doorrekenen van de kasstroom- en vermogenseffecten van projecten-programma?s en verkoopplanningen.
Van deze programma?s zijn scenario?s te maken, waarbij de fasering van nog niet geheel vastliggende projecten bijvoorbeeld variabel te maken is. Ook zijn verschuivingen in het programma (bijvoorbeeld meer nieuwbouwverkoop of meer verkoop uit de bestaande voorraad) als scenario uit te werken.
Behalve de financiële resultaten zijn de varianten ook te beoordelen op de ontwikkeling van de woningvoorraad (omvang, portefeuilletypen), waarbij rekening gehouden wordt met de diverse transformaties.

Toelichting van het model
Rekenmodel TANGO

In dit model wordt aan de hand van de exploitatieprognose van 1 woning de bedrijfswaarde en het rendement berekend. Het geeft inzicht in negatieve kasstromen en vermogenseffecten die ook na een afboeking van een onrendabele top optreden bij de meeste huurwoningen.

Het Renovatie&Onderhoud artikel uit 2001 is nog steeds actueel omdat er een calculatieprobleem aan de orde gesteld is dat nog steeds speelt. Het is een deel van de verklaring van de vraag waarom recent enkele corporaties in accute liquiditeitsproblemen geraakt zijn.

gezipt MS Excel bestand 91kB:
tango.zip
Artikel over kasstroomeffect
menu
e-mail bericht opstellen